🜨
🜨

चिन्हे संपादन

  1. जग
  2. (खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र) पृथ्वी ग्रहासाठी चिन्ह
  3. (किमया) ग्रह धातू तांबे गंज

समानार्थी शब्द संपादन

[१, २]:

साधित रूपे संपादन

[२]: M🜨, R🜨
• हे सुद्धा पहा
ग्रह चिन्हे
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·