♁

चिन्हेसंपादन करा

  1. जग
  2. (खगोलशास्त्र) पृथ्वी ग्रहासाठी चिन्ह
  3. (किमया) ग्रह धातू अँटिमनी

समानार्थी शब्दसंपादन करा

[१, २]: 🜨
• हे सुद्धा पहा
ग्रह चिन्हे
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·