♅

चिन्हे संपादन

  1. (खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र) युरेनस ग्रहासाठी चिन्ह

समानार्थी शब्द संपादन

• हे सुद्धा पहा
ग्रह चिन्हे
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·