⚷

चिन्हेसंपादन करा

  1. (ज्योतिषशास्त्र) (2060) खिरॉन लघुग्रह आणि सेंटॉरसाठी चिन्ह
• हे सुद्धा पहा
ग्रह चिन्हे
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·