⛢

चिन्हे संपादन

  1. (खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र) युरेनस ग्रहासाठी चिन्ह
  2. (किमया) प्लॅटिनम

समानार्थी शब्द संपादन

[१]:
• हे सुद्धा पहा
ग्रह चिन्हे
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·