☉

चिन्हे संपादन

  1. (खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र) सूर्यासाठी चिन्ह
  2. (किमया) ग्रह धातू सोने

साधित रूपे संपादन

[१]: L, M, R
• हे सुद्धा पहा
ग्रह चिन्हे
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·