♀

चिन्हेसंपादन करा

  1. (खगोलशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र) शुक्र ग्रहासाठी चिन्ह
  2. (जीवशास्त्र) मादी, स्त्री लिंग
  3. (किमया) ग्रह धातू तांबे

विरुद्धार्थी शब्दसंपादन करा

[२]:
• हे सुद्धा पहा
ग्रह चिन्हे
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·