⯉

चिन्हे संपादन करा

  1. (खगोलशास्त्र, अप्रचलित) नेपच्यून ग्रहासाठी चिन्ह

समानार्थी शब्द संपादन करा

• हे सुद्धा पहा
ग्रह चिन्हे
  ·   ·   ·    ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·    ·   ·    ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·