मराठीसंपादन करा

उच्चारसंपादन करा

सर्वनामसंपादन करा

  • प्रकार:
  • लिंग:
पुल्लिंग - तू
स्त्रिलिंग - तू
  1. द्वितीय पुरुष, ज्याच्याशी बोलणे केले जात आहे ती व्यक्ती

विभक्तीसंपादन करा

भाषांतरेसंपादन करा

Translationsसंपादन करा
भाषांतर करताना घ्यायची काळजीसंपादन करा
तू करिता हिंदीतही तू हा शब्द उपयोगात असला तरी अबाल वृद्धांसहीत सर्वांना "आप" या आदरार्थी बहूवचनाने संबोधणेच सभ्यपणाचे समजले जाते

शब्द केव्हा वापरावासंपादन करा

आपल्या पेक्षा लहान व्यक्तिंना उद्देशून बोलताना

शब्द केव्हा वापरू नयेसंपादन करा

आपल्या पेक्षा वयाने /मानाने मोठ्या व्यक्तिंना उद्देशून बोलताना आपण हे आदरार्थी बहुवचन वापरले जाते. अशावेळी 'तू' चा ऊपयोग करू नये .

वाक्यात उपयोगसंपादन करा

तू कोठे जात आहेस?
तू असशील तर आयुष्याला अर्थ आहे.तू नसशील तर आयुष्य ... तू नसशील तर आयुष्यात काय गम्य आहे? ...[१]
प्रिया, तू गेलास त्याला किती काळ लोटला
... तू माझी नव्हतीस, निरोप न घेता गेलीस, ...
तू मागे वळून पाहणार नाहीस…
तू कधी माझी होणार नाहीसअधिक माहितीसंपादन करा

मराठीमध्ये द्वितीयपुरुषी एकवचनी संबोधनासाठी तीन प्रकारचे शब्द योजलेले आहेत. त्यातील पहिला तू हा दोन अर्थाने वापरला जातो एक तर अति-जवळच्या नात्यात अनौपचारिकपणे आणि दुसरे म्हणजे तुच्छपणे. दुसरा शब्द तुम्ही हा थोड्याशा प्रमाणात आदरार्थी आहे. तिसरा शब्द आपण हा अत्यंत आदरवाचक आहे.

उत्पत्तीसंपादन करा

हा तद्भव (संस्कृतोद्भव) शब्द आहे. यातील मूळ संस्कृत शब्द त्वम्

वाक्प्रचारसंपादन करा
तू-तू मैं-मैं
म्हणीसंपादन करा
संधी व समाससंपादन करा
हू-तू-तू
पदरूपेसंपादन करा
तूगं,तूर ,तूया,तूबी,तूवा,तूज

संकीर्ण माहितीसंपादन करा

साहित्यातील आढळसंपादन करा
किती आवडावे मला तू... तुला मी...
तरी का छळावे मला तू... तुला मी...
जसा चातका आठवे पावसाळा
तसे आठवावे मला तू... तुला मी... [२]
लावण्य तू, सौंदर्य तू, विश्वास तू;
आयुष्यातिल अखंडित श्वास तू.[३]
तू अशी जवळी रहा
त्या फुलांच्या गंधकोषी, सांग तू आहेस का ?तत्सम उच्चारणांचे इतर शब्दसंपादन करा
  • इंग्रजी (English):
  • मराठी:
  • हिंदी (हिंदी):

संदर्भसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा

मी-तू-तो-हा-जो-कोण-काय-आपण-स्वतः