इंग्रजीसंपादन करा

उच्चारसंपादन करा

ऑटोमॅटीक

अर्थसंपादन करा

  • स्वयंचलित. कुठल्याही हस्तक्षेपाशिवाय कार्य करण्याची क्षमता असणे. उदा. The automatic clothes washer was a great labor-saving device
  • उत्स्फुर्त प्रतिक्रिया. उदा. My reaction of fear was automatic
  • कळ दाबल्यावर सतत (दारुगोळा संपेपर्यंत) मारा करणारे शस्त्र.