वृत्तपत्रातूनसंपादन करा

चौक
'मूळ वेगळ्या अर्थाचे मराठी शब्द' (म. टा. २० ऑक्टो.) हे पत्र वाचले. मराठीत वापरल्या जाणाऱ्या विदेश, व्यस्त व सुविधा या शब्दांविषयी आक्षेप घेण्यात आला आहे. तो बरोबर नाही.... हे तर भाषावैभव!

दख्खनी आणि मराठीसंपादन करा

Says Dr Naseemuddin Farees, a lecturer of Urdu in Hyderabad Central University, "When it went to Gujrat, it became Gurjari, when it came to south of India, it became Dakhani."

When Mohammad Bin Tughlak shifted his capital from Delhi to Daulatabad, the same Khadi Boli, Dakhani got a lot of Marathi words with it, a reason why the language has a lot of Marathi words.

In fact if you wonder why some words sounds so much like Mumbaiya Hindi, there is a simple explanation. "The ch sound in Dakhani has come from Marathi. So words like 'idharich' (here itself) has come from Marathi," says Dr Farees.पुढे वाचा

ब्लॉग जगतसंपादन करा

॥ उगाच उवाच ॥
शब्द अपूरे पडतात म्हणे....
मराठी शाब्दबंधाच्या बैठकीची टिपणे
अनुस्वाराच्या निमित्ताने
...मस्तच कुटप्रश्न...
स्वेच्छा किंवा परेच्छा