तमिळ शब्दसंपादन करा

  • देवनागरीत-
  • व्याकरण-
  • उच्चार -

मराठीसंपादन करा

  • அங்கி=
  • समानार्थी शब्द-
  • व्याकरण -

इंग्रजी(English)संपादन करा

  • அங்கி= ,
  • उच्चार-
  • समानार्थी शब्द-
  • व्याकरण -

संकिर्ण माहितीसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा