पुस्तक

मराठीसंपादन करा

नामसंपादन करा

शब्दरूपसंपादन करा

  • पुस्तक

व्याकरणिक विशेषसंपादन करा

  • लिंग - नपुंसकलिंग

रुपवैशिष्ट्येसंपादन करा

  • पुस्तक : सरळरूप एकवचन
  • पुस्तके : सरळरूप अनेकवचन
  • पुस्तका : समान्यरूप एकवचन
  • पुस्तकां : समान्यरूप अनेकवचन

अर्थसंपादन करा

  1. कागदावर लिहिलेल्या किंवा मुद्रित केलेल्या अनेक सुट्या किंवा बांधलेल्या पृष्ठांचा संग्रह. उदा. शुभ्राला शाळेत असताना मराठीचे पुस्तक वाचायला फार आवडायचे.

हिंदीसंपादन करा

  1. किताब

https://hi.m.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%95%E0%A4%BF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%AC

इंग्लिशसंपादन करा

  1. book

https://en.m.wiktionary.org/wiki/book