मराठीसंपादन करा

शब्दवर्गसंपादन करा

नाम

व्याकरणिक विशेषसंपादन करा

• लिंग: पुल्लिंग •वचन: एकवचन

रूपवैशिष्ट्येसंपादन करा

सरळरूप एकवचन नाटक सामान्य रूप अनेक वचन नाटकं

अर्थसंपादन करा

नाटक हा एक साहित्य प्रकार आहे असे म्हणण्यापेक्षा तो एक वृक् श्राव्य कलाप्रकार आहे उदा:लहान मुले शाळेत न जाण्यासाठी खूप ढोंगबाजी करतात.

हिंदीसंपादन करा

https://hi.m.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%9F%E0%A4%95

इंग्लिशसंपादन करा

https://en.wiktionary.org/wiki/Drama