मराठी/हिंदीसंपादन करा

अर्थसंपादन करा

उत्पत्ती -संपादन करा

हा तत्सम शब्द आहे. संस्कृत शब्द देश:

भाषांतरसंपादन करा

  • इंग्रजी (English):
    • Country
    • Central and eastern region in Maharashtra (a state of India)